Các sản phẩm Tech Data Việt Nam phân phối

   

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI

Tech Data là nhà phân phối hàng đầu mang lại cho đối tác các giải pháp công nghệ thông tin tối ưu với chi phí hợp lý để đối tác dễ dàng tiếp cận và phát triển trong thị trường tăng trưởng cao

Với những dịch vụ, công nghệ, con người và chiến lược của Tech Data, chúng tôi kết hợp với các mục tiêu kinh doanh của đối tác. Và chúng tôi hợp tác với đối tác để cung cấp các giải pháp khách hàng toàn diện  mở rộng các trung tâm dữ liệu và đẩy nhanh thành công của bạn.

Giá trị mà chúng tôi mang đến cho đối tác:

  • Thành công nhanh hơn, dễ dàng hơn và chi phí hiệu quả hơn.
  • Đạt được sự chuyên môn hóa kinh doanh trên thị trường hàng đầu
  • Trở thành đối tác đáng tin cậy cho khách hàng của đối tác
  • Nhanh chóng mang lại bước thành công tiếp theo cho doanh nghiệp của đối tác